DSC 0172

"Príroda je lakárom choroby."

Hippokratés

DSC 0337

"Žiadna liečba nepomôže dlhodobo, ak človek nezmení svoj spôsob života, ktorý ho k ochoreniu priviedol."