DSC 0172

"Koho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda."

Hippokratés

Kontakt

Ďakujeme, že kúpou našich produktov podporujete aktivity nášho OZ divergent, ktorého zámerom je motivovať ľudí žiť zdravší, udržateľnejší a čistejší život.

Pavla a Ro


Divergent

IČO: 532 49 852

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo - ulica: Kysucká 552/8, 010 01 Žilina

Transparentný účet nášho OZ: IBAN: SK42 8330 0000 0021 0252 1770

DSC 0337

"Žiadna liečba nepomôže dlhodobo, ak človek nezmení svoj spôsob života, ktorý ho k ochoreniu priviedol."